Czy mogę wypłacić wynagrodzenie współmałżonkowi?

PODZIAŁ ZYSKU W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROZLICZENIA WSPÓŁMAŁŻONKÓW 

Czy kiedykolwiek współmałżonek pomagał Ci w prowadzeniu firmy? Jeśli tak, to prawdopodobnie zastanawiasz się: „Czy mogę wypłacić wynagrodzenie współmałżonkowi?” To kluczowe pytanie, które dręczy wielu przedsiębiorców. Odpowiedź może się różnić w zależności od charakteru Twojej firmy. 

Prowadzenie firmy to coś więcej niż samodzielna działalność, często wymaga wsparcia najbliższych. Jest rzeczą oczywistą, że małżeństwa i związki partnerskie często angażują bliską osobę w prowadzenie firmy.Obejmuje to różne obszary, np. usługi wykonywane przez firmę (np. sprzątanie) ale również dodatkowe takie jak administracja, księgowość, marketing i obsługa klienta. Jeśli chodzi o kwestie wynagrodzeń dla małżonków, istnieją pewne ograniczenia i regulacje prawne, których należy przestrzegać. O tym jest niniejszy artykuł, do lektury którego serdecznie zapraszam.  

Jeśli jesteś właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp z o.o. – szwedzkie Aktiebolag), masz pewną elastyczność i możesz wypłacać wynagrodzenie współmałżonkowi. Niestety, w obecnym stanie prawnym jednoosobowe działalności gospodarcze (szwedzkie Enskild Firma) nie mają takiej możliwości. Kwestie te są jasno określone w rozdziale 60 (IL 60 kap) szwedzkiej ustawy o prawie dochodowo-podatkowym, Inkomstskattelagen. Przepisy stanowią podstawę do ustalenia zasad wynagradzania współmałżonka w zależności od formy prowadzonej działalności. 

Zanim przejdziemy do szczegółów warto ustalić, kto według systemu podatkowego uznawany jest za małżonka. A mianowicie w świetle ustawy, małżonkiem mogą być: 

  • Dwie osoby w związku małżeńskim. 

  • Dwie osoby w zarejestrowanym związku partnerskim. 

  • Dwie osoby mieszkające razem, które wcześniej były w związku małżeńskim lub partnerskim. 

  • Dwie osoby mieszkające razem, które mają lub miały razem dzieci. 


Jak już wspomniałam, jeśli prowadzicie wspólnie działalność gospodarczą i należycie do jednej z powyższych grup, to wg systemu podatkowego nie możecie wypłacać wynagrodzenia swojemu małżonkowi. W takiej sytuacji, jeśli oboje pracujecie razem w Twojej firmie, najlepiej jest wspólnie zadeklarować czysty zysk firmy za dany rok rozliczeniowy. Istnieją dwa sposoby rozliczenia, które zależą od Waszej konkretnej sytuacji: 

  • Sytuacja "męża pomocnika". 

  • Sytuacja "wspólnej działalności". 

W przypadku męża pomocnika, gdy jeden z małżonków ma wykształcenie lub doświadczenie, które sprawia, że jest niezastąpiony w firmie, a drugi małżonek nie zajmuje takiej pozycji, drugi małżonek uważany jest za pomocnika w firmie. Na przykład, jeśli mąż jest elektrykiem i prowadzi firmę jednoosobową, a żona pomaga w firmie, zajmując się kwestiami administracyjnymi. Przypadek męża pomocnika mamy również w sytuacji, kiedy żadne szczególne wyksztalcenie nie jest konieczne, jednakże to jeden z małżonków wykonuje całą pracę a drugi małżonek jedynie nieznacznie pomaga, mając jednocześnie pracę na etacie. 

Część zysku, która zostanie przypisana mężowi pomocnikowi w deklaracji, nie powinna przekraczać wynagrodzenia rynkowego, które normalnie byłoby wypłacane za taką pracę. Skatteverket za standard przyjmuje stawkę 90 kr na godzinę, jeżeli zdecydujesz się na wyższą stawkę może zajść konieczność umotywowania na jakiej podstawie została owa wyższa stawka ustalona. 

W przypadku wspólnej działalności, gdy oboje małżonkowie mają identyczną pozycję w firmie, mówimy o wspólnej działalności. To nie musi oznaczać, iż oboje mają funkcje dowodzące, patrzymy tutaj raczej na wykonywane obowiązki, wyksztalcenie, doświadczenie. Szczególniechodzi o to, czy oboje pracują w firmie przez taki sam czas. W przypadku wspólnej działalności, zyski są dzielone w deklaracji rocznej proporcjonalnie do przepracowanego czasu. Mamy tutaj o wiele większą swobodę. Trudno byłoby kontrolować wstecz, ile dokładnie czasu każdy małżonek poświęcił na pracę w firmie. 

Reasumując, jeżeli zależy Wam na bieżącym deklarowaniu dochodów przez obu małżonków, powinniście rozważyć decyzje o zmianie formy działalności na spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. Wówczas oboje będziecie mogli naliczać sobie płace i deklarować je co miesiąc do Skatteverket, co może być przydatne np. jeżeli chcecie wspólnie starać się o pożyczkę.  

Mam nadzieję, że artykuł dostarczył Wam przydatnych informacji i rozwiał wątpliwości czy możecie wypłacić wynagrodzenie współmałżonkowi. Wkrótce bardziej rozwinę temat korzyści prowadzenia spółki z o.o.więc śledźcie na bieżąco bloga i moje media społecznościowe, gdzie również możecie zadawać pytania (lub kontaktując się ze mną bezpośrednio).  

Pamiętajcie, że każda sytuacja może być różna, dlatego zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą, aby dostosować najlepsze rozwiązanie do Waszych indywidualnych potrzeb.  

Potrzebujesz pomocy? Najszybciej złapiesz mnie na: 

WhatsApp:  0764 0000 77