Nazewnictwo

Jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności w Szwecji obok Aktiebolag - Spółki Akcyjnej, jest 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚 𝐣𝐞𝐝𝐧𝐨𝐨𝐬𝐨𝐛𝐨𝐰𝐚.

Do określenia tej formy po szwedzku używa się zamiennie nazw: enskild firma oraz enskild näringsverksamhet. Formalnie, tą bardziej poprawną nazwą jest enskild näringsverksamhet lecz potocznie mówimy przeważnie enskild firma.

Dawniej używając zwrotu firma mieliśmy na myśli zarejestrowaną nazwę działalności gospodarczej, dziś tego zwrotu używa się w rozumieniu przedsiębiorstwo ( företag ).

W roku 2019 weszło prawo Lag (2018:1653) w związku z którym słowo firma zostało zastąpione słowem företagsnamn ( nazwa przedsiębiorstwa ).

Osobę która prowadzi działalność, firmę jednoosobową nazywamy po szwedzku enskild näringsidkare. Taka mała ciekawostka, około 60-70 procent przedsiębiorców prowadzących firmy jednoosobowe, utrzymuje się jednocześnie z etatu/ zatrudnienia w innej firmie.

Enskild firma =  fysiskt person =  obegränsat personligt ansvar

Może słyszeliście kiedyś że enskild firma to inaczej fysiskt person, czyli osoba fizyczna. Oznacza to że Ty i twoja działalność jednoosobowa to jedność.

W związku z tym Ty jako przedsiębiorca jednoosobowy ponosisz nieograniczoną odpowiedzialność za ewentualne długi i zobowiązania firmy. Innymi słowy, nie ma tu rozgraniczenia pomiędzy twoją prywatną ekonomią oraz ekonomią firmy. Przejawia się to choćby w tym że jeśli nie chcesz, nie masz obowiązku zakładania osobnego konta bankowego dla firmy. Wszelkie transakcje ( wpłaty i wypłaty ) mogą odbywać się na twoim koncie, nie masz przecież obowiązku wysyłania wyciągu konta ( bankkonto utdrag ) do Twojej księgowej. 

To by było tyle z nazewnictwa na początek :) 

Obiecuję iż ten wątek będzie na bieżąco uzupełniany! A jeżeli już dzisiaj masz jakiś zwrot związany z przedsiębiorczością lub księgowością którego znaczenie nie do końca rozumiesz, napisz pod tym wpisem w moich social media, lub prosto do mnie w wiadomości prywatnej. Potrzebujesz pomocy? Najszybciej złapiesz mnie na: 

WhatsApp:  0764 0000 77