Redpop - Redovisning po polsku

O samochodzie w firmie oraz o dzienniku przejazdów

Samochód w dzisiejszych czasach jest powszechnym elementem biznesu. Zwykle na co dzień służy jako środek transportu towarów czy też ułatwia dojazd na spotkania z klientami. Niestety dla wielu przedsiębiorców, ze względu na wysokie ceny oraz wydatki związane z utrzymaniem, często jest to kosztowna inwestycja.

W Szwecji istnieją różne zasady odliczania kosztów związanych z użytkowaniem samochodu, w zależności od tego, czy firma działa jako Enskildfirma (jednoosobowa działalność gospodarcza) czy jako Aktiebolag (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), a także od tego, czy mówimy o samochodzie prywatnym (privatbil) czy samochodzie służbowym (förmånsbil) i w jakim celu jest on użytkowany.

Cały artykuł dotyczący obu rodzajów firm znajdziesz w zakładce info, a tutaj w zakladce "Spółka z o.o." piszemy tylko o tym co dotyczy tego właśnie rodzaju prowadzenia firmy.


Samochód w Aktiebolag

Systemy odliczeń samochodowych

W tym przypadku istnieją dwa sposoby rozliczania „kosztów samochodowych”:

Ø Firma może odliczyć koszty eksploatacyjne i odpis wartości samochodu, jeśli samochód jest niezbędny do działalności, ale jeśli był on używany prywatnie, to trzeba opodatkować tę korzyść jako „benefit samochodowy".

Ø Prywatne posiadanie samochodu bez odliczania kosztów, ale pracownik może otrzymać zwrot kosztów do 25 kr za każdą przejechaną służbowo milę (tj. 10 km) bez podatku.

Obliczenie wartości benefitu samochodowego - (Firmabil / Förmånsbil)

Aby obliczyć wartość "benefitu samochodowego", należy wziąć pod uwagę cenę bazową (prisbasbeloppet) oraz częściowo cenę nowego pojazdu. Część wartości świadczenia oparta na cenie nowego pojazdu składa się z dwóch elementów: części odsetkowej oraz ceny podstawowej. Pełną listę cen nowych pojazdów oraz narzędzie do obliczeń można znaleźć na stronie skatteverket.se.


Dodatkowe wyposażenie

Podczas obliczania wartości benefitu samochodowego (förmånsvärdet) wartość dodatkowego wyposażenia należy dodać do wartości szacunkowej samego samochodu.


Pracodawca opłaca paliwo

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa koszty paliwa do prywatnego użytku pracownika, taka korzyść powinna być wyceniona na 120% wartości rynkowej paliwa dla prywatnego użytku. Dla przykładu przy założeniu, że cena benzyny wynosi 20 kr za litr, wartość tej korzyści wynosi 120% x 20 = 24 kr za litr benzyny.

W sytuacji, gdy pracownik nie jest w stanie dokładnie określić, ile paliwa zużywa podczas prywatnych podróży, a ile podczas służbowych, zostanie obłożony podatkiem w wysokości 120% wartości rynkowej całkowitych kosztów paliwa dla danego pojazdu. Dlatego osoby korzystające z benefitu samochodowego i darmowego paliwa powinny pamiętać, że prowadzenie dziennika jazdy (ewidencji przejazdów - körjournal) jest kluczowe dla uniknięcia takiego obciążenia podatkowego.

W przypadku, gdy pracownik nie korzysta z samochodu służbowego, ale pracodawca pokrywa koszty paliwa związane z prywatnym użytkowaniem pojazdu, taka korzyść podlega opodatkowaniu. W takiej sytuacji wartość tej korzyści określana jest na podstawie ceny rynkowej.

Kompensacja za służbowe podróże

Pracownik, który samodzielnie ponosi koszty paliwa, może otrzymać od pracodawcy zwolnioną z podatku rekompensatę za każdy przejechany kilometr w interesach firmy. Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracownik musi przedłożyć rachunki za podróże służbowe, zawierające informacje o celu podróży oraz liczbie przejechanych kilometrów ( reseräkning ).

Dokumentowanie sposobu użytkowania samochodu jest niezwykle istotne. Dzięki temu możliwe jest udowodnienie celu podróży służbowych i uzyskanie zwrotu kosztów podróży wolnych od podatku lub odliczenia w deklaracji podatkowej. Ponadto, dokumentacja może pomóc określić wartość korzyści związanych z bezpłatnym paliwem.

Dziennik jazdy (körjournal)

Aby udowodnić cel podróży służbowych, zazwyczaj wystarczy przedstawienie rachunków ( reseräkning), zawierających informacje o celu podróży i liczbie przejechanych kilometrów. W przypadku korzyści z bezpłatnego paliwa, mogą być postawione wyższe wymagania dotyczące udokumentowania, że samochód nie był używany prywatnie w większym stopniu, niż twierdzi pracownik. Zaleca się prowadzenie dokładnego dziennika jazdy wszystkich podróży (körjournal).

Kilometrowka (milersättning)

Jeśli korzystasz z prywatnego samochodu na potrzeby firmy, możesz otrzymać zwrot kosztów w wysokości 25 koron za każdą pokonaną milę, koszt ten nie jest opodatkowany. Ważne, abyś jako właściciel firmy pamiętał, że Urząd Skarbowy może zażądać przedstawienia dziennika jazdy, który potwierdza faktyczne przejechane trasy, za które otrzymałeś zwrot kosztów. Natomiast jeśli posiadasz służbowy samochód, ale nie otrzymujesz refundacji kosztów paliwa, to wówczas możesz ubiegać się o zwrot za każdy przejechany kilometr w trakcie podróży służbowych.

Dla podsumowania omówionych zagadnień przedstawiam poniższą tabelkę



 

Potrzebujesz pomocy? Najszybciej złapiesz mnie na: 

WhatsApp:  0764 0000 77